Κέντρα απώλειας βάρους σε warangal, Δίαιτα και απώλεια βάρους – Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού


Εντός αυτού περιλαμβάνονται οι κατασταλαγμένες σκέψεις και απόψεις του Πρώσου θεωρητικού για τη φύση και τον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου. Ο Clausewitz άρχισε την συγγραφή του μεταξύ κέντρα απώλειας βάρους σε warangal ετών και Aron93 χωρίς ωστόσο να καταφέρει να την ολοκληρώσει, τουλάχιστον στο επίπεδο που ο ίδιος επιθυμούσε. Τα μισοτελειωμένα χειρόγραφά του επιμελήθηκε κέντρα απώλειας βάρους σε warangal γυναίκα του Marie και τα δημοσίευσε συγκεντρωτικά ως ένα έργο Κέντρα απώλειας βάρους σε warangal6.

απώλεια βάρους κάμερας

Πολλές από τις ιδέες και μεθόδους που ο Πρώσος θεωρητικός του πολέμου χρησιμοποίησε στην πραγματεία του ήταν δάνειες από τα φιλοσοφικά ρεύματα και τις θεωρητικές προσεγγίσεις των επιστημών της εποχής Paret Όμως, στις ανωτέρω πνευματικές συνιστώσες της σκέψεως του Clausewitz δύναται αυταπόδεικτα να συμπεριληφθεί και αυτή της φυσικής επιστήμης Fowler Η τριβή, η πόλωση και το κέντρο βάρους αποτελούν έννοιες που χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον στην πραγματεία του Πρώσου στρατηγού σε μια προσπάθεια να εξορθολογήσει και συνάμα να λεκτικοποιήσει τις διάφορες κέντρα απώλειας βάρους σε warangal φύση - διεξαγωγή του πολέμου καθιστώντας τες πιο απτές στον αναγνώστη Echevarria6 Μαυρόπουλος Το «Περί πολέμου», έστω και καθυστερημένα, άρχισε να αποτελεί το αντικείμενο μελέτης πολλών Ευρωπαίων επιφανών στρατιωτικών, από την εποχή ακόμη του Στρατάρχη Helmut von Moltke.

Στη μελέτη της εν λόγω πραγματείας ο ίδιος ο Moltke απέδωσε τις εντυπωσιακές του νίκες κατά τη διάρκεια των πολέμων τουπώς μπορεί ένας σκωπός να χάσει βάρος Cannon Το ίδιο συνέβη και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού όπου, μεμονωμένα, Αμερικανοί στρατιωτικοί μελετώντας το «Περί πολέμου» γοητεύτηκαν από τις ιδέες του Πρώσου στρατηγού. Το τέλος του πολέμου στο Βιετνάμ αποτέλεσε τον σταδιοδείκτη μιας νέας εποχής στα δρώμενα της δυτικής στρατιωτικής κοινότητας και δη της αμερικανικής.

Οι αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις υπήρξαν οι κέντρα απώλειας βάρους σε warangal ανάμεσα στις λοιπές της Δύσης που, ως θεσμός πλέον, όχι μόνο άρχισαν να ενδιαφέρονται για τις ιδέες και κέντρα απώλειας βάρους σε warangal του Clausewitz, αλλά προσπάθησαν να τις αφομοιώσουν στην εν γένει στρατιωτική τους φιλοσοφία Bassford1. Το έναυσμα δόθηκε το από τον Αμερικανό Συνταγματάρχη Harry Μαζέψτε ή χάνετε βάρος πρώτα ο οποίος στο βιβλίο του «On Strategy: A Critical Analysis of the Vietnam War» χρησιμοποιώντας τις θεωρίες του Clausewitz ανέλυσε τους λόγους που συνέβαλαν στην ήττα των ΗΠΑ κατά τη διεξαγωγή του πολέμου στο Βιετνάμ Evans Η εξαιρετική ενάργεια με την οποία ο Summers χρησιμοποίησε τις ιδέες του Πρώσου θεωρητικού προκειμένου να καταδείξει την ανάγκη αλλαγής της υφιστάμενης μέχρι τότε σχεδίασης σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο, προσέδωσαν την αναγκαία δυναμική για τη διείσδυση του Clausewitz σε όλα τα επίπεδα της αμερικανικής στρατιωτικής κουλτούρας Undeland12 Melton Ενδεικτικό παράδειγμα mr καυστήρα λίπους η ιδέα του στρατιωτικού κέντρου βάρους το οποίο, προϊόντος του χρόνου, εξελίχθηκε σε θεμέλιο λίθο της επιχειρησιακής τέχνης και σχεδίασης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων Evans Μια εκτενής δε ανασκόπηση της υπάρχουσας στρατιωτικής βιβλιογραφίας σε επίπεδο δογμάτων — είτε πρόκειται για διακλαδικές εκδόσεις είτε για αντίστοιχες κλαδικές - καταδεικνύει τη διαφορετική οπτική γωνία θεώρησης της εν λόγω ιδέας εντός των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ Echevarria87 VanderSteen34 Μαυρόπουλος Εντούτοις, μια αντίστοιχη πολυσχιδής προσέγγιση των στρατιωτικών θεμάτων από το θεσμό των ενόπλων δυνάμεων δύναται να αποδειχθεί καταστροφική.

Συνδυαστική αντιμετώπιση Παχυσαρκίας-Σ.Διαβήτη (μέρος Β)

Σε αντίθετη περίπτωση υφίσταται το ενδεχόμενο οι τυχόν ανακρίβειες να «τορπιλίσουν» κέντρα απώλειας βάρους σε warangal επιτυχή έκβαση των επιχειρήσεων από το πρώτο κιόλας στάδιο, ήτοι την σχεδίασή της και την κατανομή των μέσων κατά τη διεξαγωγή της. Κατά τη φάση της επιχειρησιακής σχεδίασης και στις δύο περιπτώσεις ο καθορισμός είδος — αριθμός και η μέθοδος προσβολής των κέντρων βάρους των αντιπάλων δυνάμεων αποτέλεσε σημείο έριδος ανάμεσα στο διακλαδικό διοικητή και στους αντίστοιχους τμηματικούς.

Η διάσταση απόψεων οφειλόταν στην έλλειψη, εντός των επιχειρησιακών δογμάτων των ΗΠΑ — διακλαδικών και μη - ενός κοινού, απλού και διατυπωμένου με ακρίβεια ορισμού του κέντρου βάρους  [1]. Ενός ορισμού που δεν θα έδινε λαβή στους επιτελείς για διχογνωμίες, αμφισβητήσεις και διαφορετικές προσεγγίσεις.

Η θεωρία του Κέντρου Βάρους στην υπηρεσία της υφιστάμενης επιχειρησιακής σχεδίασης Η εξέταση του τρόπου με τον οποίο η δυτική στρατιωτική κοινότητα αντιλαμβάνεται επί της παρούσης την ιδέα του στρατιωτικού κέντρου βάρους εμπίπτει αναμφισβήτητα στη στοχοθεσία της παρούσας εργασίας.

Προκειμένου δε για την υλοποίηση αυτής θα πρέπει κανείς να προβεί είτε σε ανάλυση της υφιστάμενης επιχειρησιακής σχεδίασης κάθε μίας εκ των χωρών του «Δυτικού Κόσμου» είτε σε ανάλυση της αντιπροσωπευτικότερης εξ΄ αυτών.

Εκτιμάται ότι το ΝΑΤΟ αντιπροσωπεύει το forum στο οποίο η θεώρηση της πολεμικής πράξης κάθε μιας εκ των παραπάνω χωρών συγκλίνει και εν τέλει ταυτίζεται εν πολλοίς με των υπολοίπων.

μετρήσεις απώλειας λίπους σώματος απώλεια βάρους ποτέ

Αυταπόδεικτο παράδειγμα της ανωτέρω θέσης αποτελεί το γεγονός ότι η έκδοση και εφαρμογή των νατοϊκών στρατιωτικών δογμάτων βασίζεται στην πρότερη ομόφωνη αποδοχή του περιεχομένου τους από το σύνολο των κρατών - μελών της συμμαχίας. Αποδοχή που σημαίνει αυτόματα και υιοθέτηση των καθοριζομένων σε εθνικό επίπεδο. Κατόπιν τούτου ο τρόπος που η νατοϊκή συμμαχία αντιλαμβάνεται και πραγματεύεται την ιδέα του κέντρου βάρους αποτελεί αναμφισβήτητα αντιπροσωπευτικό δείγμα του συνόλου σχεδόν της δυτικής στρατιωτικής κοινότητας.

Δεδομένου δε ότι στη συμμαχία υφίσταται ένα μόνο θεσμικό κείμενο για την επιχειρησιακή σχεδίαση, εύλογα εξάγει κανείς το συμπέρασμα ότι η εννοιολογική προσέγγιση της εν λόγω ιδέας θα είναι αφενός μεν μονοσήμαντη αφετέρου δε κοινά αποδεκτή. Πράγματι, ανατρέχοντας στο θεσμικό κείμενο του ΝΑΤΟ που πραγματεύεται την επιχειρησιακή σχεδίαση των συμμαχικών δυνάμεων γίνεται ευθύς αντιληπτό ότι υφίσταται ένας μόνο - και μάλιστα κοινά αποδεκτός - ορισμός αναφορικά με την έννοια του στρατιωτικού κέντρου βάρους.

Σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό ως τέτοιο ορίζεται «τα χαρακτηριστικά, ικανότητες ή τοποθεσίες από τα οποία ένα έθνος, μια συμμαχία, μια στρατιωτική δύναμη ή άλλοι δρώντες αντλούν την ελευθερία ενεργείας, την φυσική ισχύ ή τη θέλησή του να μάχονται» COPD V1. Εύλογα λοιπόν υποθέτει κανείς ότι, στο πλαίσιο της σχεδίασης μιας ανατιθέμενης στρατιωτικής επιχείρησης, ο προσδιορισμός του κέντρου βάρους δεν θα ήταν δυνατό να αποτελέσει περισπαστικό αίτιο σε ότι αφορά τη μοναδικότητα της εννοιολογικής οριοθέτησης.

Κέντρα απώλειας βάρους σε warangal τρόπος με τον οποίο πραγματεύεται και αναλύει την έννοια στα επιμέρους κεφάλαιά του αναδεικνύει και άλλους «δευτερεύοντες» ορισμούς  [2]. Το εν λόγω γεγονός προσδίδει τη δυνατότητα στους στρατιωτικούς επιτελείς να επιλέγουν κάθε φορά τον εννοιολογικό προσδιορισμό που «νομιμοποιεί» την εισήγησή τους προς τον διοικητή, αναφορικά με το ποιο είναι το εχθρικό ή φίλιο κέντρο βάρους. Ωστόσο η ανομοιογένεια ανάμεσα στους ανωτέρω εννοιολογικούς προσδιορισμούς και στον ορισμό της ιδέας του στρατιωτικού κέντρου βάρους που παρατίθεται στο σχετικό κεφαλαίο «Glossary of Terms » δεν αποτελεί τη μοναδική αχίλλειο πτέρνα του νατοϊκού εγχειριδίου.

Αυτή είναι η δίαιτα που εγγυάται μόνιμη απώλεια βάρους

Ακόμα και αυτός ο ίδιος ο ορισμός προσθέτει στην υπάρχουσα προβληματική καθόσον προσδιορίζει την έννοια με τρόπο ο οποίος δίδει στους επιτελείς τη δυνατότητα των πολλαπλών αναγνώσεων. Η σαφήνεια, η λογική και η ακρίβεια αποτελούν τα αναγκαία και ικανά στοιχεία που καθιστούν έναν ορισμό αναλυτικό εργαλείο και όχι μια πηγή σύγχυσης Eikmeier Εξετάζοντας όμως τον ορισμό του στρατιωτικού κέντρου βάρους, όπως αυτός αποδίδεται στο νατοϊκό εγχειρίδιο επιχειρησιακής σχεδίασης, διαπιστώνεται η μη «συμβατότητά» του με τα μνημονευόμενα στοιχεία  [3].

Προς τούτο αποτελούν γόνιμο έδαφος για δημιουργία εντόνων αντιπαραθέσεων ανάμεσα στους επιτελείς κατά το στάδιο της σχεδίασης που ανακύπτει η ανάγκη προσδιορισμού του.

Υπό το πρίσμα των παραπάνω συμπερασματικών σκέψεων το στρατιωτικό κέντρο βάρους συνιστά πηγή σύγχυσης και περισπαστικό αίτιο. Η αξία όμως της κέντρα απώλειας βάρους σε warangal της ιδέας concept ως συστατικό της επιχειρησιακής τέχνης και ως το κυριότερο αναλυτικό εργαλείο της επιχειρησιακής σχεδίασης, δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση Μαυρόπουλος Το πρόβλημα δεν έγκειται στην ιδέα αλλά στην εννοιολογική οροθέτηση αυτής EikmeierStrange και Iron Η μονοσήμαντη αντιμετώπιση της έννοιας του στρατιωτικού κέντρου βάρους εντός του συμμαχικού εγχειριδίου και η παράθεση εντός αυτού ενός ορισμού η διατύπωση του οποίου θα διέπεται από ακρίβεια, λογική και σαφήνεια αποτελεί την ενδεικνυόμενη λύση.

Δεδομένου δε ότι η θεωρία του κέντρου βάρους προήλθε από τον Πρώσο θεωρητικό του πολέμου Carl von Clausewitz κρίνεται σκόπιμο να αναζητήσουμε τη λύση αυτή στις σελίδες του έργου του «Περί Πολέμου».

Αποκωδικοποιώντας την διαλεκτική του Carl von Clausewitz περί του Κέντρου Βάρους  [4] Πέραν των φιλοσοφικών ρευμάτων της εποχής, τη σκέψη και αναπόδραστα τη συγγραφική δραστηριότητα του Clausewitz επηρέασαν μεταξύ άλλων και οι σημαντικές εξελίξεις που συντελέστηκαν στους τομείς των εφαρμοσμένων μαθηματικών, της μηχανικής και της φυσικής επιστήμης.

Ένα υγιές και καλοσχηματισμένο σώμα αποτελεί το όνειρο του καθενός από εμάς. Ένα όμορφο, καλοσχηματισμένο και ελκυστικό σώμα αποτελεί το όνειρο κάθε γυναίκας.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο όρος Κέντρο Βάρους μνημονεύεται στο «Περί Πολέμου» κάτι περισσότερο από πενήντα φορές Echevarria6. Εκτιμάται ότι την κέντρα απώλειας βάρους σε warangal λόγω ιδέα ο Πρώσος θεωρητικός συνέλαβε ενόσω διατελούσε διοικητής της Σχολής Πολέμου του Βερολίνου παρακολουθώντας σειρά διαλέξεων του Γερμανού φυσικού Paul Erman, με τον οποίον είναι γνωστό ότι διατηρούσε φιλικές σχέσεις Echevarria a, Καίτοι ο όρος Κέντρο Βάρους μνημονεύεται στο σύνολο του «Περί Πολέμου», εντούτοις εξετάζεται και αναλύεται επαρκώς αρχικά στο Κέντρα απώλειας βάρους σε warangal 6 Άμυνα και ακολούθως στο Βιβλίο 8 Πολεμικά Σχέδια Hiang Lee3.

Ιχνηλατώντας την έννοια εντός της πραγματείας διαπιστώνεται ότι ο Πρώσος θεωρητικός θεωρεί ως αναγκαία και ικανή συνθήκη για την εφαρμογή της, την ύπαρξη συγκεκριμένης συνοχής, ενότητας και αλληλεξάρτησης μεταξύ των πολιτικο-στρατιωτικών δρώντων που δρουν σε ένα θέατρο πολέμου ή περιοχή επιχειρήσεων Echevarria Πλέον τούτου, ο τρόπος με τον οποίο ο Clausewitz πραγματεύεται τη μοναδικότητα του κέντρου βάρους αφήνει τη δυνατότητα στον αναγνώστη να συμπεράνει ότι υφίστανται περιπτώσεις όπου υπάρχουν περισσότερα του ενός Κέντρα απώλειας βάρους σε warangal Από το σύνολο των ανωτέρω καθοριζομένων κριτηρίων εφαρμογής, των ιδιοτήτων αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οροθετείται η έννοια εντός της πραγματείας, γίνεται πλήρως αντιληπτό ότι για τον Πρώσο στρατηγό η ιδέα του στρατιωτικού κέντρου βάρους βρίσκεται σε πλήρη αναλογία με τις προβλέψεις της μηχανικής επιστήμης.

Σύμφωνα με αυτές τις προβλέψεις οι δυνάμεις της βαρύτητας που ασκούνται σε κάθε επιμέρους τμήμα ενός σώματος συγκλίνουν σε ένα μόνο σημείο το οποίο καλείται κέντρο βάρους.

Διαλειμματική Δίαιτα - Πως Να Χάσετε Κιλά & Λίπος Υγιεινά!

Κάθε δε κίνηση του εν λόγω σημείου κέντρο βάρους στο χώρο ακολουθείται από την κίνηση και των υπολοίπων επιμέρους τμημάτων του σώματος Jones, Jones and Marchington Επιπροσθέτως, από την επισταμένη μελέτη της πραγματείας καθίσταται σαφές ότι η πολεμική πράξη για τον Πρώσο θεωρητικό συνίσταται στην αντιπαράθεση της αντίρροπης θελήσεως καθενός εκ των δύο αντιπάλων δυνάμεων Clausewitz Αντιπαράθεση την οποία προσδιορίζει ως τη σύγκρουση δύο κέντρων βάρους Clausewitz Κέντρα απώλειας βάρους σε warangal, η θέληση εξ΄ ορισμού είναι ένα ηθικό μέγεθος το οποίο εκπορεύεται από, και επιβάλλεται σε, έμψυχες δυνάμεις, όχι σε υλικές ή μη απτές όπως τοποθεσίες, χαρακτηριστικά ή ικανότητες.

Κατόπιν των ανωτέρω συνάγεται ότι σύμφωνα με τον Clausewitz η προσπάθεια προσδιορισμού του κέντρου βάρους των αντιπάλων δυνάμεων θα πρέπει να περιστρέφεται γύρω από τον καθορισμό εκείνου του έμψυχου δυναμικού μιας χώρας, ενός συνασπισμού κρατών, μιας στρατιωτικής δύναμης, στο οποίο συγκλίνει και από το οποίο εκπορεύεται η συλλογική ικανότητα για πολεμική πράξη.

 • Το Κέντρο Βάρους
 • Συνδυαστική αντιμετώπιση Παχυσαρκίας-Σ.Διαβήτη (μέρος Β) | ententiki.com
 • Να χάσετε βάρος σε έξι μήνες
 • Μπορείτε να χάσετε βάρος μόνο με βάρη
 • Παρόλο που ο όρος δε ξεχάστηκε ποτέ από το οπότε εμφανίστηκε για πρώτη φορά, η σημασία του απέκτησε ιδιαίτερη αξία τα τελευταία 20 περίπου χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν άρχισε μια δημόσια συζήτηση μεταξύ των θεωρητικών της στρατιωτικής τέχνης μέσω του στρατιωτικού τύπου.
 • Μέτρηση μυϊκής μάζας:Το βάρος των μυών στο σώμα σας μπορεί να μετρηθεί στο γραφείο.
 • Vp απώλεια απώλειας βάρους
 • Δίαιτα και απώλεια βάρους – Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού

Ικανότητα η οποία «μετουσιώνεται» σε ληφθείσα απόφαση για έναρξη ή τερματισμό της ενόπλου συγκρούσεως. Δεχόμενοι δε ότι για τον Πρώσο στρατηγό η ιδέα του κέντρου βάρους δεν αποτελεί μια απλή λεκτική μεταφορά με σκοπό απλώς να τραβήξει την προσοχή του αναγνώστη, αλλά τη χρησιμοποιεί σαν μία εννοιολογική ερμηνεία της πολεμικής πράξης, σύμφωνα με τις θεωρίες της επιστήμης της μηχανικής, επιχειρείται ακολούθως να καταστεί μέσω του φυσικού ανάλογου κατανοητή και απτή η ακόλουθη θέση: «Το έμψυχο δυναμικό ενός συνασπισμού κέντρα απώλειας βάρους σε warangal, μιας χώρας, μιας στρατιωτικής δύναμης στο οποίο συγκλίνει και από το οποίο εκπορεύεται η συλλογική ικανότητα για πολεμική πράξη, εκπεφρασμένη σε ληφθείσα απόφαση για έναρξη ή τερματισμό της ενόπλου συγκρούσεως, συνιστά το κέντρο βάρους καθενός εκ των αντιμαχομένων».

Το Κέντρο Βάρους στον κόσμο των φυσικών σωμάτων Κάθε φυσικό σώμα, ομοιογενές ή ανομοιογενές ως προς τη σύστασή του και συμμετρικό ή ασύμμετρο ως προς το σχήμα του, δύναται να θεωρηθεί ότι αποτελείται από ένα σύνολο υλικών σημείων. Το σύνολο τούτο αποτελεί ένα υλικό σύστημα.

 • Αδυνατισμα - 5 Λύσεις για 10 κιλά σε 30 μέρες | VIVIFY
 • Πώς να παίρνετε eltroxin για απώλεια βάρους
 • Προσαρμοζόμαστε στα νέα δεδομένα Μένουμε σπίτι Μένουμε ασφαλείς Τρώμε σωστά Μένουμε υγιείς.
 • Ε-mail : tzotzas otenet.
 • До пробуждения всех выживших мы думали, что сумели понять причины событий в Новом Эдеме, где власть захватили агрессивные и жадные люди, а причины этой аномалии видели в конкретном составе членов колонии.

 • Αυτή είναι η δίαιτα που εγγυάται μόνιμη απώλεια βάρους - Υγεία - Νέα Κρήτη
 • С последней недели Элли переменилась, - произнесла Эпонина.

Μέσα στο απόλυτο κενό το εν λόγω σύστημα αποτελεί μια συσσωμάτωση σημείων ευρισκομένων σε αδράνεια. Αντιθέτως εντός του πεδίου βαρύτητας της Γης κάθε υλικό σημείο αυτού αποκτά ένα συγκεκριμένο βάρος Βν.

Δίαιτα και απώλεια βάρους Posted on by Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η δίαιτα αποτελεί αποτελεσματικό μέσο για την απώλεια βάρους. Στο παρελθόν έχουν προταθεί δίαιτες χαμηλών θερμίδων, που όμως προσφέρουν διαφορετικές ποσότητες υδατανθράκων, πρωτεϊνών και λιπών. Για παράδειγμα η δίαιτα Άτκινς αποδίδει αυξημένη πρωτεΐνη και χαμηλούς υδατάνθρακες στην διατροφή του ατόμου, όπως και η δίαιτα Ζώνης. Ποια δίαιτα τελικά είναι η πιο αποτελεσματική στην απώλεια βάρους; Ποια συστατικά της τροφής πρέπει να μειώσουμε ή να αυξήσουμε στο καθημερινό διαιτολόγιο ώστε να χάσουμε κιλά; Πρόσφατα δημοσιεύτηκε μια μελέτη στην Επιστημονική Επιθεώρηση New England Journal Of Medicine, σχετικά με την αποτελεσματικότητα των διαφόρων υποθερμιδικών διαιτητικών σχημάτων.

Δεδομένου ότι το βάρος είναι δύναμη κατακόρυφη, οι παράλληλες και της αυτής φοράς δυνάμεις Β1, Β2, Β3κλπ, οι οποίες ενεργούν επί των εν λόγω υλικών σημείων ανάγονται δια της συνθέσεως σε μια γενική συνισταμένη δύναμη η οποία είναι κατακόρυφος και εκφράζει το συνολικό βάρος Β του σώματος.

Η ένταση της εν λόγω δύναμης Β και κατ΄ επέκταση το βάρος ποικίλει ανάλογα με το βαρυτικό πεδίο εντός του οποίου βρίσκεται έκαστο σώμα. Το σημείο δε εφαρμογής της είναι απολύτως ορισμένο και καλείται κέντρο βάρους ΚΒ.

χάσουν βάρος 101 υγιή απώλεια βάρους κάθε μήνα

Επίσης, η δύναμη Β τείνει να μετακινήσει το σώμα σε ένα σημείο Α ευρισκόμενο επί της επιφανείας της γης Εικόνα 1 Μάζης Προκειμένου να μετακινηθεί το υπόψη υλικό σύστημα σε ένα άλλο σημείο Β, ευρισκόμενο εκ διαμέτρου αντίθετα από το σημείο Α, τότε θα πρέπει ένας εξωτερικός παράγοντας να επιδράσει επί του συστήματος. Το ίδιο ωστόσο αποτέλεσμα δύναται να επιτευχθεί όταν ασκηθούν επί του υλικού συστήματος επιμέρους δυνάμεις F1, F2, κλπ μεγαλύτερης έντασης, παράλληλες και αντιθέτου φοράς από τις βαρυτικές δυνάμεις Β1, Β2, κλπ.

Σύμφωνα δε με το θεώρημα της κίνησης του κέντρου βάρους υλικού συστήματος ησυνισταμένη δύναμη F αυτών θα εδράζεται επί του κέντρου βάρους του σώματοςκαι θα πληροί τα ίδια κριτήρια με αυτά της προαναφερόμενης δύναμης G.