Λιπαρών ουσιών. Θερμοοξείδωση του ελαιόλαδου


λιπαρών ουσιών

Λίπη Ταξινόμηση Τα λίπη ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία των λιπιδίων. Τα λιπίδια είναι μία ετερογενής ομάδα χημικών ενώσεων.

Έτσι, αποδεικνύεται πόσο ατυχής και άστοχη είναι η προτίμηση των σπορελαίων αραβοσιτέλαιο, σογιέλαιο, αραχιδέλαιο, βαμβακέλαιο κ. Στην προκειμένη περίπτωση, το ευρύ καταναλωτικό κοινό υπήρξε θύμα μιας αδίστακτης, αστήρικτης και άκομψης διαφημίσεως και προπαγάνδας για χρησιμοποίηση στο τηγάνισμα των ακαταλλήλων σπορελαίων, που είναι πλούσια σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα. Το ελαιόλαδο, επειδή είναι πλούσιο στο μονοακόρεστο λιπαρό οξύ ελαϊκό και πτωχό σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα και, επιπλέον, επειδή είναι αρκετά εφοδιασμένο με φυσικές αντιοξειδωτικές ουσίες ιδιαίτερα το έξτρα παρθένοπροσφέρεται και για απλό αλλά και για επάλληλα τηγανίσματα περισσότερο από ότι τα σπορέλαια.

Έχουν την κοινή λιπαρών ουσιών να λιπαρών ουσιών σχετικά αδιάλυτα στο νερό και διαλυτά σε μη πολικούς διαλύτες όπως ο αιθέρας και το χλωροφόρμιο. Τα λιπίδια μπορούν να ταξινομηθούν σε λιπαρών ουσιών και σε σύνθετα λιπίδια.

Τα απλά λιπίδια είναι εστέρες λιπαρών οξέων με διάφορες αλκοόλες. Περιλαμβάνουν τα λίπη, που είναι εστέρες της γλυκερόλης με λιπαρά οξέα και τους κηρούς, που είναι εστέρες αλκοολών υψηλού μοριακού βάρους με λιπαρά οξέα.

Ποιες είναι οι πηγές των καλών λιπαρών;

Τα σύνθετα λιπίδια είναι εστέρες λιπαρών οξέων που εκτός από την λιπαρών ουσιών και το λιπαρό οξύ περιλαμβάνουν και άλλες ομάδες.

Ανάλογα με τη φύση των ομάδων αυτών διακρίνονται σε: φωσφολιπίδια περιέχουν πιο αποτελεσματικός τρόπος για να κάψετε λίπος οξύγλυκολιπίδια περιέχουν υδατάνθρακες και λιποπρωτεΐνες περιέχουν πρωτεΐνες.

Τα φωσφολιπίδια αποτελούν βασική δομική μονάδα των βιολογικών μεμβρανών και συμμετέχουν στις διεργασίες που γίνονται μέσω αυτών. Τα γλυκολιπίδια απαντώνται σε ιδιαίτερα μεγάλη συγκέντρωση στη φαιά ουσία του εγκεφάλου, καθώς επίσης και σε άλλα όργανα, κυρίως στις κυτταρικές επιφάνειες. Παίζουν σημαντικό ρόλο σε λειτουργίες όπως η μεταβίβαση σημάτων και η δέσμευση ιών.

Οι λιποπρωτεΐνες μεταφέρουν βιολογικά μόρια με σημαντική λειτουργία, όπως η χοληστερόλη, και διάφορες λιποδιαλυτές βιταμίνες βιταμίνες A, D, Κ, Ε.

Αλλοιώσεις λιπών και ελαίων

Στο κεφάλαιο αυτό θα εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας στην μελέτη των λιπών. Χημική δομή και χημικές ιδιότητες λιπαρών ουσιών λιπών Από χημική άποψη τα λίπη ανήκουν στους εστέρες. Συγκεκριμένα, τα λίπη είναι εστέρες της γλυκερίνης με διάφορα λιπαρά οξέα. Η γλυκερόλη, ως τρισθενής αλκοόλη που είναι, μπορεί να εστεροποιήσει ένα ή δύο ή και τα τρία ΟΗ σχηματίζοντας μονοεστέρες, διεστέρες και τριεστέρες αντίστοιχα. Λιπαρών ουσιών ενώσεις που προκύπτουν ονομάζονται μονογλυκερίδια, διγλυκερίδια και τριγλυκερίδια αντίστοιχα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα οξέα με τα οποία εστεροποιούνται τα ΟΗ της γλυκερίνης μπορεί να είναι όμοια ή διαφορετικά, οπότε τα γλυκερίδια διακρίνονται σε απλά ή μεικτά αντίστοιχα. Στα τριγλυκερίδια συνήθως τα οξέα που έχουν εστεροποιήσει τη γλυκερόλη είναι διαφορετικά.

Θερμοοξείδωση του ελαιόλαδου

Τα λιπαρά οξέα που έχουν εστεροποιήσει την γλυκερόλη μπορεί να είναι κορεσμένα, όπως το παλμιτικό οξύ, ή ακόρεστα, όπως το ελαϊκό οξύ πίνακας Από τις χημικές ιδιότητες των λιπών μεγάλο βιοχημικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η υδρόλυση. Σχήμα Σημασία των λιπών Στα θηλαστικά η κύρια περιοχή συσσώρευσης των λιπών είναι το κυτταρόπλασμα των λιποκυττάρων.

10 Συμβουλές Υγιεινής Διατροφής

Στα κύτταρα αυτά σταγονίδια λίπους συνενώνονται, για να σχηματίσουν ένα λιπαρών ουσιών σφαιρίδιο, το οποίο καταλαμβάνει τον περισσότερο όγκο του κυττάρου.

Τα κύτταρα του λιπώδους ιστού είναι εξειδικευμένα για τη σύνθεση και αποθήκευση των τριγλυκεριδίων και για την κινητοποίησή λιπαρών ουσιών σε καύσιμα μόρια, τα οποία μεταφέρονται στους άλλους ιστούς με το αίμα.

Τα λίπη αποτελούν αποθήκες λιπαρών ουσιών συμπυκνωμένης μεταβολικής ενέργειας. Λόγω αυτής της μεγάλης διαφοράς σε θερμιδική απόδοση, τα τριγλυκερίδια επελέγησαν κατά την εξέλιξη ως κύρια αποθήκη ενέργειας. Εάν η ποσότητα ενέργειας που βρίσκεται αποθηκευμένη σε 11 Kg λίπους ενός άνδρα βάρους 70 Kg αποθηκευόταν στη μορφή του γλυκογόνου το συνολικό βάρος του θα ήταν μεγαλύτερο κατά 55 Kg.

Προβολή Ψάρι Λιπαρά ψάρια, όπως ο σολομός, η πέστροφα, οι σαρδέλες και ο τόνος είναι καλές πηγές ωμέγα-3 λιπαρών οξέων. Πρόκειται για καλά λιπαρά που βοηθούν να διατηρείται υγιής η καρδιά.

Ο ρόλος των λιπών δεν εξαντλείται όμως στα παραπάνω, αλλά επιπλέον: Παίζουν ρόλο προστατευτικού λιπαρών ουσιών διαφόρων ευαίσθητων οργάνων, καλύπτοντας τα όργανα αυτά.

Η ύπαρξή τους στα τρόφιμα συντελεί αποφασιστικά στην βελτίωση της γεύσης και στη δημιουργία αισθήματος κορεσμού, ενώ λιπαρών ουσιών στην καλύτερη λειτουργία του εντέρου.

Διάσπαση των λιπών Η πρώτη αντίδραση στη χρησιμοποίηση του λίπους ως πηγή ενέργειας είναι η υδρόλυση των τριγλυκεριδίων από τις λιπάσες. Η γλυκερόλη που σχηματίζεται κατά τη λιπόλυση, αφού φωσφορυλιωθεί οξειδώνεται σε φωσφορική διϋδροξυακετόνη.

Θερμοοξείδωση του ελαιόλαδου

Μετασχηματίζεται δηλαδή σ ένα μεταβολίτη που συναντάμε στη γλυκολυτική πορεία και στη γλυκονεογένεση. Άρα η γλυκερόλη είναι σε θέση να μετατραπεί στο ήπαρ, το οποίο περιέχει τα κατάλληλα ένζυμα, σε πυροσταφυλικό ή γλυκόζη ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού.

τι σημαίνει απώλεια λίπους

Τα λιπαρά οξέα που σχηματίζονται από τη διάσπαση των λιπών οξειδώνονται, παρέχοντας μονάδες ακέτυλο-CoA, μέσω μιας πορείας που ονομάζουμε β-οξείδωση των λιπαρών οξέων, η οποία γίνεται στο εσωτερικό των μιτοχονδρίων και την οποία λιπαρών ουσιών παρακάτω. Η αντίδραση αυτή γίνεται στο κυτταρόπλασμα και στη συνέχεια μεταφέρεται, μέσω ενός ειδικού μηχανισμού μεταφοράς, στο εσωτερικό του μιτοχονδρίου.

Εκεί αποικοδομείται με μία επαναλαμβανόμενη αλληλουχία τεσσάρων αντιδράσεων που ονομάζεται β-οξείδωση σχήμα Μέσω των αντιδράσεων αυτών το αρχικά ενεργοποιημένο λιπαρό οξύ μικραίνει κατά δύο άτομα άνθρακα, δημιουργώντας ένα μικρότερου μήκους ενεργοποιημένο λιπαρό οξύ, ενώ ταυτόχρονα παράγονται ένα μόριο FADH2, ένα μόριο NADH και ένα μόριο ακετυλο-CοΑ.

Οξείδωση λιπών και ελαίων

Το μικρότερου μήκους ενεργοποιημένο λιπαρό οξύ υφίσταται τότε έναν ακόμη κύκλο β-οξείδωσης και με τον τρόπο αυτό τα λιπαρά οξέα αποικοδομούνται πλήρως παρέχοντας συνεχώς ανηγμένα συνένζυμα και ακέτυλο-CοΑ.

Με τον τρόπο αυτό η διάσπαση των λιπαρών οξέων χρησιμεύει, για να προμηθεύσει το κύτταρο λιπαρών ουσιών μεγάλα ποσά ενέργειας στη μορφή του ΑΤΡ. Η αλληλουχία των λιπαρών ουσιών της β-οξείδωσης. Σύνθεση των λιπαρών οξέων Το ότι η σύνθεση λίπους είναι δυνατή στα θηλαστικά λιπαρών ουσιών άλλες θρεπτικές πηγές αποδεικνύεται εύκολα από το γεγονός ότι η διατροφή μας με πλούσια σε υδατάνθρακες τρόφιμα π. Η μετατροπή των υδατανθράκων σε λίπος αρχίζει με την αποικοδόμηση της γλυκόζης σε πυροσταφυλικό οξύ μέσω των αντιδράσεων της γλυκολυτικής πορείας, και συνεχίζεται με τη μετατροπή του πυροσταφυλικού οξέος σε ακέτυλο-CοΑ με την οξειδωτική αποκαρβοξυλίωση.

καυστήρες χωρίς καφεΐνη τα καλύτερα ποτά για την απώλεια βάρους

Το ακέτυλο-CοΑ αποτελεί τις δομικές μονάδες που χρησιμοποιεί το λιποκύτταρο για τη σύνθεση των λιπαρών οξέων. Η πορεία των αντιδράσεων της σύνθεσης περιλαμβάνει τέσσερα βασικά στάδια, όπως και η πορεία διάσπασης μέσω της β-οξείδωσης, και πραγματοποιείται στο διαλυτό κυτταρόπλασμα με τη βοήθεια ενός πολυενζυμικού συμπλέγματος, που ονομάζεται συνθετάση των λιπαρών οξέων.

Σύνθεση των λιπαρών οξέων στον Άνθρωπο Γίνεται στο κυτταρόπλασμα. Η σύνθεση των λιπαρών οξέων αρχίζει από το Ακετυλ - CoA το οποίο προέρχεται από τη γλυκόλυση ή από την αποικοδόμηση των λιπαρών οξέων· και στις δύο περιπτώσεις σχηματίζεται στα μιτοχόνδρια και χρειάζονται ειδικοί μεταβολικοί δρόμοι για την έξοδό τους απ' αυτά.

Ως δότης ηλεκτρονίων και υδρογονοκατιόντων στις αναγωγικές αντιδράσεις αυτής της πορείας χρησιμοποιείται το ανηγμένο συνένζυμο NADPH.